Logo

دانشگاه بناب

آخرین اخبار

بارگذاری لیست اسامی، تجهیزات و برنامه هفتگی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

لیست اسامی، تجهیزات و برنامه هفتگی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تمامی گروه‌ها در وب سایت دانشگاه بارگذاری گردید.
1398/02/28

اطلاعیه امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

لزوم استفاده از برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)
1398/02/17

عضویت عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بناب در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ...

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بناب ضمن عضویت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران در تدوین و انتشار دو شماره از استاندارد ملی ا
1398/02/04

  بولتن پژوهش و فناوری

  کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و مت ...

  دریافت رتبه ویژه کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه بناب در پنجمین دوسالانه کتاب ...

  فراخوان بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

  عضویت عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بناب در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد م ...

  انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه بناب بعنوان عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بی ...

  مصاحبه عضو هیأت علمی دانشگاه بناب با رادیو جوان