Logo

بولتن پژوهش و فناوری

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بناب؛
دوره ایمنی در برابر حریق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب برگزار گردید.

به منظور ارتقاء ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب در برابر حریق و همچنین ارتقای توانایی‌ه
جمعه چهارم مرداد 1398
تعداد بازدید:62

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه؛
ارتقاء دو نفر از اساتید دانشگاه بناب از استادیاری به دانشیاری

دکتر میرسجاد هاشمی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب از ارتقاء علمی دو نفر از اساتید دانشگاه به مر
جمعه چهارم مرداد 1398
تعداد بازدید:50

کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بنا ...

دکتر محمد امامی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب مفتخر به کسب جایزه ارزشمند "د
چهارشنبه دوازدهم تير 1398
تعداد بازدید:166

توسط عضو هیأت‌علمی گروه معماری؛
دریافت رتبه ویژه کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه بناب در پنجمین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی

کتاب «طراحی مدرسه موفق؛ سوالاتی جذاب برای طراحی خلاق» در پنجمین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی، جایز
چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398
تعداد بازدید:79