Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه بناب

دوره ایمنی در برابر حریق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب برگزار گردید.

مطالب/ دوره ایمنی در برابر حریق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب برگزار گردید.

                           
      دوره ایمنی در برابر حریق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب برگزار گردید. به منظور ارتقاء ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب در برابر حریق و همچنین ارتقای توانایی‌های فردی افراد مرتبط با امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، اولین دوره ایمنی در برابر حریق و اطفاء حریق با خاموش‌کننده‌های دستی به صورت تئوری و عملی در روزهای 30 و 31 تیرماه برگزار گردید.
جمعه 4 مرداد 1398
 کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب

مطالب/ کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب

                           
       کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب دکتر محمد امامی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب مفتخر به کسب جایزه ارزشمند "دکتر کاظمی آشتیانی" از بنیاد ملی نخبگان شد.
چهارشنبه 12 تير 1398
عضویت اساتید هیأت علمی گروه مهندسی نساجی در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران"

مطالب/ عضویت اساتید هیأت علمی گروه مهندسی نساجی در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران"

                           
      عضویت اساتید هیأت علمی گروه مهندسی نساجی در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران" تدوین استاندارد توسط اعضای هیات علمی گروه مهندسی نساجی
چهارشنبه 22 خرداد 1398
لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموز

مطالب/ لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموز

                           
      لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموز لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموز در سال 1397
يکشنبه 10 تير 1397