Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه بناب

 کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب

مطالب/ کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب

                           
       کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب دکتر محمد امامی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بناب مفتخر به کسب جایزه ارزشمند "دکتر کاظمی آشتیانی" از بنیاد ملی نخبگان شد.
چهارشنبه 12 تير 1398
عضویت اساتید هیأت علمی گروه مهندسی نساجی در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران"

مطالب/ عضویت اساتید هیأت علمی گروه مهندسی نساجی در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران"

                           
      عضویت اساتید هیأت علمی گروه مهندسی نساجی در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران" تدوین استاندارد توسط اعضای هیات علمی گروه مهندسی نساجی
چهارشنبه 22 خرداد 1398
لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموز

مطالب/ لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموز

                           
      لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموز لیست مراکز فنی و حرفه ای پذیرنده کارآموز در سال 1397
يکشنبه 10 تير 1397