Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با آزمایشگاه مرکزی

دوره ایمنی در برابر حریق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب برگزار گردید.

مطالب/ دوره ایمنی در برابر حریق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب برگزار گردید.

                           
      دوره ایمنی در برابر حریق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب برگزار گردید. به منظور ارتقاء ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب در برابر حریق و همچنین ارتقای توانایی‌های فردی افراد مرتبط با امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، اولین دوره ایمنی در برابر حریق و اطفاء حریق با خاموش‌کننده‌های دستی به صورت تئوری و عملی در روزهای 30 و 31 تیرماه برگزار گردید.
جمعه 4 مرداد 1398
اطلاعیه امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

مطالب/ اطلاعیه امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

                           
      اطلاعیه امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها لزوم استفاده از برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)
سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
آزمایشگاه مرکزی

صفحات/ آزمایشگاه مرکزی

                           
      آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه مرکزی
شنبه 12 آبان 1397