Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با جایزه دکتر مزینی

دریافت رتبه ویژه کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه بناب در پنجمین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی

مطالب/ دریافت رتبه ویژه کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه بناب در پنجمین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی

                           
      دریافت رتبه ویژه کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه بناب در پنجمین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی کتاب «طراحی مدرسه موفق؛ سوالاتی جذاب برای طراحی خلاق» در پنجمین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی، جایزه دکتر منوچهر مزینی که از طرف انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌شود، موفق به دریافت رتبه ویژه گردید.
چهارشنبه 29 خرداد 1398