Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه بناب

اولین همایش ارتباط با صنعت دانشگاه بناب برگزار شد

مطالب/ اولین همایش ارتباط با صنعت دانشگاه بناب برگزار شد

                           
      اولین همایش ارتباط با صنعت دانشگاه بناب برگزار شد با حضور دانشگاهیان و صاحبان صنایع؛ اولین همایش ارتباط با صنعت سه شنبه 27 فروردین در دانشگاه بناب آغاز به کار کرد.
سه شنبه 27 فروردين 1398