Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر میرسجاد هاشمی

ارتقاء دو نفر از اساتید دانشگاه بناب از استادیاری به دانشیاری

مطالب/ ارتقاء دو نفر از اساتید دانشگاه بناب از استادیاری به دانشیاری

                           
      ارتقاء دو نفر از اساتید دانشگاه بناب از استادیاری به دانشیاری دکتر میرسجاد هاشمی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب از ارتقاء علمی دو نفر از اساتید دانشگاه به مرتبه‌ی دانشیاری خبر داد.
جمعه 4 مرداد 1398